OBAVIJEST

Dana 29. siječnja i 5. veljače 2018. u 17:30h u sklopu projekta “Svaki se problem riješiti može: nasilje nije rješenje” održava se edukacija za asistente u nastavi. Edukacija će se održati u OŠ Antuna Mihanovića s temom “Kako raditi s teškim i zahtjevnim roditeljima”.

Svaki problem se riješiti može: nasilje nije rješenje

 

„Sunce“, Društvo za psihološku pomoć, provodi projekt pod nazivom „Svaki problem se riješiti može: nasilje nije rješenje“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi se u partnerstvu s Gradom Osijekom. Cilj Projekta je psihološki tretman nasilne i agresivne djece, mladih i njihovih obitelji te edukacija asistenata u nastavi i nastavnika agresivne djece. Osim toga, projekt je usmjeren i na prevenciju nasilja rizičnih učenika osječkih škola.

U individualni savjetodavni tretman bit će uključena nasilna djeca od 5. razreda osnovne škole do kraja srednje škole, a provodit će ga psihologinje u savjetovalištu „Sunca“. Asistenti u nastavi i nastavnici koji rade s djecom ometajućeg i nasilnog ponašanja bit će uključeni u supervizijske grupe na kojima će biti obrađene teme iz područja psihologije: nastanak i razvoj agresivnog ponašanja kod djece, kako raditi s teškim i zahtjevnim roditeljima te kako zaštititi sebe.

Budući da je projekt namijenjen djeci i mladima s teškoćama u ponašanju, ovim se putem pozivaju zainteresirani roditelji da prijave svoju djecu za sudjelovanje u projektu kroz individualni psihološki tretman. Prijave se vrše putem e-mail adrese sunce@os.t-com.hr ili na broj telefona 031/368 888 ponedjeljkom od 9 do 16 sati, utorkom od 7 do 15 sati ili srijedom od 7:30 do 12:30 sati.

 

Obilježen Tjedan psihologije

Povodom obilježavanja Tjedna psihologije udruga Trans Aid iz Zagreba uz suradnju sa “Sunce” Društvom za psihološku pomoć  održalo je besplatnu edukaciju “Pružanje psihološke podrške trans, inter i rodno varijantnim osobama”.

20170222_113619   20170222_110458    20170222_180550    4   12   17

 

Projekt “Zašto se ti uvijek moraš tući?”

„Sunce“ Društvo za psihološku pomoć, u partnerstvu s Gradom Osijekom i Volonterskim centrom Osijek provodi projekt pod nazivom „Zašto se ti uvijek moraš tući? Psihološki trening s agresivnom djecom“. Cilj projekta je savjetodavni (grupni i individualni) rad stručnjaka psihologa s nasilnicima, djecom osnovnoškolske dobi i njihovim roditeljima te prevencija nasilja među rizičnim učenicima s osječkog područja na sljedeći način:

  1. INDIVIDUALNI SAVJETODAVNI TRETMAN– provodit će ga 5 psihologinja, a korisnici mogu dolaziti samoinicijativno, upućeni od stručnih suradnika iz osnovnih škola ili od drugih institucija.
  2. GRUPNI TRETMAN DJECE- planira se formiranje dvije grupe djece: na jesen i na proljeće. Djeca će s dvije psihologinje proći Trening s agresivnom djecom (prema Franz i Ulrike Petermann- literatura: „Trening s agresivnom djecom“, Naklada Slap, 2010.). U svakoj skupini sudjelovat će po 6 nasilne i agresivne djece, koja će proći kroz 6 modula, u trajanju od 100 minuta svaka. Predviđena dob djece je od 9 do 13 godina.
  3. GRUPNI TRETMAN RODITELJA- dvije grupe roditelja nasilne i agresivne djece proći će po 4 modula radionica                                           

Nakon provedenih radionica, psihologinje će obići obitelji koje su sudjelovale u projektu, kao i škole koje djeca pohađaju te će se time razmijeniti povratne informacije i kontakti za ubuduće.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta je devet mjeseci (od studenog 2016. godine do kraja srpnja 2017. godine).

Za sudjelovanje u projektu sebe i svoje dijete možete prijaviti svaku srijedu od 08h do 19 h na broj telefona: 031/36 88 88 ili svakodnevno na mail adresu sunce@os.t-com.hr.