Okrugli stol “Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici”

Četvrti od planiranih pet okruglih stolova u sklopu projekta SOS-NET kojega provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća u suradnji s partnerskim organizacijama – Udrugom Jaglac iz Orahovice, Udrugom Upit iz Osijeka i Udruženjem Baranja iz Luga, održan je u Osijeku, u prostorijama Društva za osobe s intelektualnim teškoćama Osijek, 1. prosinca 2015. godine.
Za razliku od prva tri okrugla stola održana u Vinkovcima, Virovitici i Požegi, u Osijeku su se pozivu za sudjelovanje odazvali, približno ravnomjerno, predstavnici ustanova, gradova, županija, općina te organizacija civilnoga društva, dok je bio sam jedan predstavnik privatnih pružatelja socijalnih usluga.
Među sudionicima ravnomjerno su bile zastupljene sve korisničke skupine: stari i nemoćni, djeca i mladi (kao opća populacija, ali i mladi s poteškoćama i invaliditetom), odrasle osobe te korisnici socijalnih usluga centara, gradova i Županije što je doprinijelo kvalitetnoj raspravi i konkretnim zaključcima.
Željka Panjaković je u ime Odjela za zdravstvo o socijalnu skrb Osječko-baranjske županije, predstavila Socijalni plan OBŽ 2015.-2020. kao strateški dokument u kojem su iskazane potrebe i prioriteti Osječko- baranjske županije za socijalnim uslugama. Govoreći o strateškim ciljevima plana kojime su obuhvaćene sve korisničke skupine, Ž. Panjaković istaknula je da je plan izrađen na temelju potreba sadašnjih i budućih korisnika, tj. usluga koje su potrebne u Županiji i predstavlja sliku stanja,socijalnih usluga na području OBŽ.
Zaključeno je da će Plan biti od velike pomoći prilikom prijave OCD-a na planirane natječaje Europskoga socijalnoga fonda te će omogućiti konkretnija partnerstva s gradovima, županijom ili općinama te omogućiti aktivaciju Mreže SOS-NET kroz neki od uskoro dostupnih natječaja.
Utvrđeno je da su novim pravilima jasno definirane procedure za dodjelu financijskih potpora i sredstava proračuna lokalne i regionalne uprave te da se natječaji za financiranje projekata u 2016. Godine očekuju u siječnju. Takav ujednačeni pristup dodjeli sredstava trebao bi doprinijeti i učinkovitijoj komunikaciji između OCD i JL(R)S. Pročelnik Upravnoga odjela za socijalnu skrb i zdravstvo grada Osijeka, Romano Kristić je kratko predstavio Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga kroz istoimeni projekt čiji je nositelj Udruga za rad s mladima Breza, a Grad Osijek partner.
Zaključci okruglog stola su:
– Komunikacija među dionicima u sektoru socijalnih usluga na području Osječko-baranjske županije je, u odnosu na okruženje, na zavidnoj razini, ali poboljšanja su moguća i potrebna;
– Izrađeni i usvojeni Socijalni plan OBŽ 2016.-2020. Je dobra podloga za planiranje budućih projekata, ali i kreiranje novih socijalnih usluga;
– Sektoru socijalnih usluga nedostaje baza dionika koja bi olakšala suradnju i praćenje;
– Zbog nedovoljnih sredstava za zadovoljavanje potreba za socijalnim uslugama od izuzetne važnosti je umrežavanje i priprema i provedba partnerskih projekata financiranih sredstvima dostupnim kroz EU fondove.

 

 

POZIV na edukaciju

Edukacija „Strateško planiranje/ Operativni plan/ Timski rad/Upravljanje ljudskim resursima“ namijenjena je organizacijama civilnog društva koje se bave pružanjem neke od socijalnih usluga.

Edukacija ukupno traje 5 dana:

  • 2 dana: Strateško planiranje
  • 1 dan: Operativno planiranje
  • 1 dan: Timski rad
  • 1 dan: Upravljanje ljudskim resursima

Edukacija će biti organizirana za pet slavonskih županija, na dvije lokacije. Za sudjelovanje na edukaciji se prijavljuju OCD, a za svaku temu imenuju svog predstavnika (predstavnici koji će sudjelovati u radu ne moraju biti isti svih pet dana). Ovisno o poslovima koje obavljaju u OCD različite osobe mogu sudjelovati na edukaciji po temama. Za sada je određen samo termin i lokacija prve dvodnevne edukacije:

Osijek- 08. I 09. Prosinca 2015. Godine u prostoru ZOO hotela, Sjevernodravska obala bb,

za OCD s područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Trajanje edukacij od 9 do 17 sati. Termini i lokacije preostale dvije radionice bit će određeni u dogovoru sa polaznicima edukacije. Prijave se primaju do 05. prosinca 2015. godine u 12 sati. Broj sudionika je ograničen, a lista sudionika će se definirati prema redoslijedu prijava. Potvrdu prihvaćanja Vaše prijave dobiti ćete do 07.prosinca u 12 sati na e-mail iz prijave.

Popunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail: zvono@os.t-com.hr

Polaznici će po završetku edukacije dobiti potvrde o pohađanju.
S obzirom na sve složenije procedure u apliciranju za sredstva za financiranje rada OCD potrebno je sustavno planiranje i upravljanje OCD. Jedan od alata i dokaza da se ozbiljno pristupa poslu je i Strateški i operativni plan organizacije koji se prilaže u dokumentaciji za natječaje. Za provedbu projekata nužan je timski rad, a za kontinuitet u radu pored financijskih sredstava nužno je i upravljanje ljudskim resursima kako bi se povećala konkurentnost OCD na tržištu.

Edukacija je sastavni dio projekta SOS-NET koji provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ s partnerima Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT) iz Osijeka i Udruženjem „Baranja“ iz Luga.

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a vrijednost odobrenog projekta je 746.144,00 kune. Posrednička tijela za ugovaranje i praćenje je Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.

Provedbom projekta želi se dobiti stvarna slika stanja socijalnih usluga na terenu kao i identificirati potreba za socijalnim uslugama koje na tržištu nisu dostupne. Tijekom provedbe projekta bit će i formalno registrirana, do sada neformalna, mreža pružatelja socijalnih usluga iz pet slavonskih županija pod nazivom SOS-NET čiji će zadaci biti priprema i prijava partnerskih projekata, ali i uspostavljanje i održavanje internet burze socijalnih usluga.

Projektni tim Projekta SOS-NET-a

Preuzmi poziv

„Sunce“ Društvo za psihološku pomoć

„Sunce“ Društvo za psihološku pomoć

Ima čast pozvati vas da sudjelujete na simpoziju pod nazivom „Poremećaji u ponašanju – što svatko treba znati“ koji će se održati u ponedjeljak, 10. prosinca 2012. godine u vremenu od 11.00 do 16.00 sati u OŠ Antuna Mihanovića u Osijeku, Gundulićeva 5.a. Naša udruga već treću godinu za redom u gradu Osijeku provodi program pod nazivom „Psihološki tretman mladih s poremećajem u ponašanju i njihovih obitelji“, pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalne politike i mladih. Opći cilj programa je psihološki tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju ili u riziku od razvoja takvih poremećaja, te njihovih obitelji, osnaživanja institucije obitelji, kao i prevencija razvoja daljnjih teškoća kod djece i mladih. Specifični ciljevi su individualni i grupni tretman djece i mladih te njihovih obitelji, formiranje grupa podrške roditeljima, kao i edukacija roditelja. Upravo s ciljem edukacije roditelja koji se susreću s problemima u ponašanju vlastite djece, ali i s ciljem dodatne edukacije stručnjaka koji su u kontaktu s tom djecom, kao i šire javnosti, odlučili smo se organizirati navedeni simpozij. Cilj simpozija je pojasniti sudionicima (roditeljima, nastavnicima osnovnih i srednjih škola, odgajateljima, psiholozima, socijalnim pedagozima te svim ostalim zainteresiranim građanima grada Osijeka) osnovne odrednice ove vrste poremećaja, prikazati moguće oblike terapije i tretmana, te dati sudionicima priliku da sami postave pitanja stručnjacima koji se bave ovom problematikom. Tijekom simpozija planirano je izlaganje naših partnera u provedbi programa. Detaljan popis izlaganja pogledajte u programu koji se nalazi u nastavku. Simpozij započinje u 11.00 sati, a prva pauza planirana je nakon prva tri izlaganja, u 12.30. Nakon kratke pauze uz osvježenje, u 13.00 nastavljamo sa sljedeća tri izlaganja, nakon čega slijedi vrijeme za raspravu i pitanja sudionika. Moderatorica simpozija je dr. sc. Marina Kotrla Topić, voditeljica Psihološkog savjetovališta za zaštitu djece i obitelji „Sunce“. Ukoliko je moguće, molimo Vas da svoj dolazak najavite mailom moderatorici simpozija, na adresu mktopic@gmail.com, kako bismo Vam mogli unaprijed pripremiti potvrdnice o sudjelovanju u radu simpozija. Hvala unaprijed! Veselimo se vašem dolasku i razmjeni iskustva! Predsjednica udruge mr. spec. Silvija Mihaljević

Plakat-Sunce-simpozij-2013