Projekt “Zašto se ti uvijek moraš tući?”

„Sunce“ Društvo za psihološku pomoć, u partnerstvu s Gradom Osijekom i Volonterskim centrom Osijek provodi projekt pod nazivom „Zašto se ti uvijek moraš tući? Psihološki trening s agresivnom djecom“. Cilj projekta je savjetodavni (grupni i individualni) rad stručnjaka psihologa s nasilnicima, djecom osnovnoškolske dobi i njihovim roditeljima te prevencija nasilja među rizičnim učenicima s osječkog područja na sljedeći način:

  1. INDIVIDUALNI SAVJETODAVNI TRETMAN– provodit će ga 5 psihologinja, a korisnici mogu dolaziti samoinicijativno, upućeni od stručnih suradnika iz osnovnih škola ili od drugih institucija.
  2. GRUPNI TRETMAN DJECE- planira se formiranje dvije grupe djece: na jesen i na proljeće. Djeca će s dvije psihologinje proći Trening s agresivnom djecom (prema Franz i Ulrike Petermann- literatura: „Trening s agresivnom djecom“, Naklada Slap, 2010.). U svakoj skupini sudjelovat će po 6 nasilne i agresivne djece, koja će proći kroz 6 modula, u trajanju od 100 minuta svaka. Predviđena dob djece je od 9 do 13 godina.
  3. GRUPNI TRETMAN RODITELJA- dvije grupe roditelja nasilne i agresivne djece proći će po 4 modula radionica                                           

Nakon provedenih radionica, psihologinje će obići obitelji koje su sudjelovale u projektu, kao i škole koje djeca pohađaju te će se time razmijeniti povratne informacije i kontakti za ubuduće.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta je devet mjeseci (od studenog 2016. godine do kraja srpnja 2017. godine).

Za sudjelovanje u projektu sebe i svoje dijete možete prijaviti svaku srijedu od 08h do 19 h na broj telefona: 031/36 88 88 ili svakodnevno na mail adresu sunce@os.t-com.hr.