POZIV na edukaciju

Edukacija „Strateško planiranje/ Operativni plan/ Timski rad/Upravljanje ljudskim resursima“ namijenjena je organizacijama civilnog društva koje se bave pružanjem neke od socijalnih usluga.

Edukacija ukupno traje 5 dana:

  • 2 dana: Strateško planiranje
  • 1 dan: Operativno planiranje
  • 1 dan: Timski rad
  • 1 dan: Upravljanje ljudskim resursima

Edukacija će biti organizirana za pet slavonskih županija, na dvije lokacije. Za sudjelovanje na edukaciji se prijavljuju OCD, a za svaku temu imenuju svog predstavnika (predstavnici koji će sudjelovati u radu ne moraju biti isti svih pet dana). Ovisno o poslovima koje obavljaju u OCD različite osobe mogu sudjelovati na edukaciji po temama. Za sada je određen samo termin i lokacija prve dvodnevne edukacije:

Osijek- 08. I 09. Prosinca 2015. Godine u prostoru ZOO hotela, Sjevernodravska obala bb,

za OCD s područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Trajanje edukacij od 9 do 17 sati. Termini i lokacije preostale dvije radionice bit će određeni u dogovoru sa polaznicima edukacije. Prijave se primaju do 05. prosinca 2015. godine u 12 sati. Broj sudionika je ograničen, a lista sudionika će se definirati prema redoslijedu prijava. Potvrdu prihvaćanja Vaše prijave dobiti ćete do 07.prosinca u 12 sati na e-mail iz prijave.

Popunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail: zvono@os.t-com.hr

Polaznici će po završetku edukacije dobiti potvrde o pohađanju.
S obzirom na sve složenije procedure u apliciranju za sredstva za financiranje rada OCD potrebno je sustavno planiranje i upravljanje OCD. Jedan od alata i dokaza da se ozbiljno pristupa poslu je i Strateški i operativni plan organizacije koji se prilaže u dokumentaciji za natječaje. Za provedbu projekata nužan je timski rad, a za kontinuitet u radu pored financijskih sredstava nužno je i upravljanje ljudskim resursima kako bi se povećala konkurentnost OCD na tržištu.

Edukacija je sastavni dio projekta SOS-NET koji provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ s partnerima Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT) iz Osijeka i Udruženjem „Baranja“ iz Luga.

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a vrijednost odobrenog projekta je 746.144,00 kune. Posrednička tijela za ugovaranje i praćenje je Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.

Provedbom projekta želi se dobiti stvarna slika stanja socijalnih usluga na terenu kao i identificirati potreba za socijalnim uslugama koje na tržištu nisu dostupne. Tijekom provedbe projekta bit će i formalno registrirana, do sada neformalna, mreža pružatelja socijalnih usluga iz pet slavonskih županija pod nazivom SOS-NET čiji će zadaci biti priprema i prijava partnerskih projekata, ali i uspostavljanje i održavanje internet burze socijalnih usluga.

Projektni tim Projekta SOS-NET-a

Preuzmi poziv